Sửa chữa

Khôi phục lại tình trạng tốt và êm sau hư hỏng hoặc xuống cấp. 

Ứng dụng