Chất tẩy rửa

"Những chất có thể loại bỏ các vết dơ, bụi bẩn hoặc tạp chất trên bề mặt.
Việc làm sạch tốt bề mặt là cần thiết nhằm tối ưu hóa hoạt động liên kết và bịt kín. Độ kết dính giữa các bề mặt khớp và các chất kết dính được xác định là mạnh hơn. Điều quan trọng là phải hiểu rằng các bề mặt càng được làm sạch, các khớp dính sẽ càng chắc. Việc loại bỏ hoàn toàn các vết dầu, mỡ, bụi và các vết bẩn còn sót lại khác trên bề mặt cần dán là cần thiết để việc kết dính các khớp được tốt nhất." 

Ứng dụng