Chất phủ

Một lớp chất được phủ lên bề mặt để bảo vệ hoặc làm tăng tính thẩm mỹ.

Ứng dụng