Đệm kín

"Ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chèn và bịt kín giữa các bộ phận máy hoặc khớp nối các ống dẫn để ngăn chặn việc thoát khí hoặc chất lỏng . 
Đệm kín ngăn việc rò rỉ chất lỏng và khí bằng cách đặt các tấm chắn không thấm giữa các bề mặt nối tiếp nhau. Đệm bịt kín chất lỏng thì được chia ra thành hệ thống tĩnh và động, tùy thuộc các bộ phận có di chuyển khi kết hợp với nhau hay không.
Xem thêm...
Loctite® Gasketing" 

Ứng dụng