Chất bôi trơn

Một chất, giống như dầu hoặc mỡ, làm giảm ma sát khi phủ lên bề mặt những bộ phận chuyển động.

Ứng dụng