Bảo trì

"Công nghệ được phát triển để mô tả chất keo dính sử dụng với các kết cấu hình tròn nối  với nhau bằng cách chèn phần này vào phần khác. Một ví dụ điển hình là vòng bi được gắn vào vỏ động cơ điện.
 
Xem thêm...
Loctite® Bảo trì" 

Ứng dụng