Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc đề nghị nào, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời thư của bạn. Hãy lựa chọn hình thức email từ các danh mục được liệt kê dưới đây để giúp chúng tôi phản hồi cho bạn nhanh nhất.

Công ty Henkel Adhesive Technologies Việt Nam
Số 7, đường 9A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: +84-61-383-5461
Hotline: +84-61-882-6995
Email: henkelvietnam@henkel.com
Website: www.henkel-adhesives.com.vn