Liên hệ

Chân thành xin lỗi! Hệ thống đang trong thời gian bảo trì.

Vì đang trong quá trình bảo trì nên hệ thống tạm thời không thể ghi nhận được các yêu cầu trực tuyến từ quý khách hàng.

Vui lòng để lại tin nhắn hoặc các yêu cầu cụ thể từ phía quý khách qua địa chỉ mail hoặc số điện thoại bên dưới:
E-mail: henkelvietnam@henkel.com

Hoặc
Số điện thoại: +84-251-383-5461  Ext: 7003
Chúng tôi xin lỗi nếu việc này tạo cho quý khách bất cứ sự bất tiện nào.