MSDS

Các bảng dữ liệu an toàn vật liệu được bán tại các nước Châu Á-Thái Bình Dương đều có thể tìm thấy thông qua công cụ tìm kiếm này. Nhiều bảng có thể tìm thấy bằng cách tìm kiếm với tên sản phẩm, nhưng một số sẽ yêu cầu số sản phẩm (bộ phận) chính xác (có ghi trên nhãn sản phẩm). Nếu bạn không thể xác định vị trí của MSDS cụ thể mà bạn cần, hãy gửi email cho chúng tôi.

Phê chuẩn & Chứng nhận Sản phẩm