11/7/2014

 
 

Hệ thống phân loại nguy hiểm trên toàn cầu và ghi nhãn hóa chất ( GHS ) Thực thi bởi Henkel Adhesive Technologies Vietnam

GHS là gì?
GHS là Hệ thống phân loại nguy hiểm trên toàn cầu và ghi nhãn hóa chất ( GHS ) được phát triển bởi Liên Hiệp Quốc và được chấp thuận trên toàn thế giới. GHS được phát triển để giới thiệu một tiêu chuẩn toàn cầu cho sự phân loại nguy hiểm và truyền thông nguy hiêm trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tiêu chuẩn là không bắt buộc và các nước tham gia sẽ được phép áp dụng một phần của nó. Vì vậy, trong khi GHS là một bước quan trọng hướng tới việc phát triển một tiêu chuẩn toàn cầu duy nhất, GHS  sẽ không dẫn đến sự thật hài hòa toàn cầu của sự phân loại nguy hiểm và truyền thông nguy hiểm.

GHS có liên quan đến Việt Nam?
 Vâng, GHS thực thi ở Việt Nam đã được lên kế hoạch và điều phối bởi GHS Task Force được dẫn  dắt bởi Bộ Nhân lực và đại diện bởi ngành công nghiệp và cơ quan chính phủ. Vào năm 2008, SS586:2008 và sách hướng dẫn GHS được đưa ra bởi SPRING Singapore cung cấp tiêu chí rõ ràng và yêu cầu hướng dẫn cho các ngành công nghiệp. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2014, SS586:2008 và sách hướng dẫn GHS phiên bản lần 2 được xem xét cập nhật GHS bởi Liên Hợp Quốc. Ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc thực thi GHS sẽ cần phải chiếu theo dựa trên từng giai đoan của bảng kế hoạch. Nhà sản xuất hóa chất tổng hợp giai đoạn theo bảng kế hoạch vào 31 tháng 5, 2015.

Điều gì tác động đến Henkel?
Henkel, như một nhà sản xuất hóa chất/ nhập khẩu, sẽ được yêu cầu để đánh giá độ nguy hiểm của mỗi sản phẩm công nghiệp theo tiêu chuẩn GHS và chuẩn bị nhãn hàng, SDSs ở định dạng mới để truyền đạt thông tin nguy hiểm cho người sử dụng cấp dưới. Tổng công ty Henkel cam kết tuân thủ các yêu cầu và sẽ đảm bảo sự tuân thủ bởi GHS vào hạn chót 20 tháng 3 năm 2016 cho Việt Nam.

Là một khách hàng, thay đổi gì tôi có thể mong đợi để xem?
GHS mới sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kể cho tất cả SDSs và nhãn cảnh báo nguy hại công nghiệp của Henkel Adhesive Technologies. Henkel sẽ phân đoạn trong việc GHS tương đồng với SDSs và nhãn qua một khoảng thời gian. Trong thời gian này bạn có thể mong đợi để xem cả định dạng SDSs cũ và mới và nhãn. Như với các tiêu chuẩn cũ, GHS không áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng. Vì vậy, nhãn tiêu dùng sẽ vẫn không thay đổi.

Là một phần của việc thực hiện GHS, Henkel đã quyết định ngưng sử dụng hệ thống thông tin Những Vật liệu nguy hại (HMIS) xếp hạng trên SDSs và nhãn. Bạn có thể đọc thêm về quyết định của chúng tôi trong các tài liệu HMIS đính kèm ở dưới cùng trang.Những điều sẽ thay đổi:    Không tác động đến:
  • Thông số an toàn dữ liệu vật liệu
    (MSDS) cho sản phẩm Henkel
    do sự phân loại vật liêu thô mới
  • Nội dung của nhãncủa sản phẩm Henkel
  • Bao bì bên ngoàicủa sản phẩm Henkel
  • sản phẩm Thành phần và  hóa học công thức
  • Tất cả phê duyệtchứng chỉ


Tôi có thể xem thêm thông tin về việc thực thi GHS của Henkel ở đâu?
Trang này sẽ phục vụ như là nguồn chủ yếu cung cấp thông tin liên quan đến GHS đến với khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới liên quan đến việc quy trình thực thi GHS trở nên thuận tiện. Ở dưới cùng của trang, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng liên quan đến GHS để tải về.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ địa diện sales hay khách hàng của chúng tôi, hoặc gởi những thắc mắc online qua nút " Liên Hệ với Henkel " ở cuối trang.

Liên Hệ với Henkel

GHS Implementation Resources

GHS Regulation

Các thông tin cung cấp trên trang này dành cho mục đích tham khảo và phản ánh sự hiểu biết và hành động của Henkel trong việc thực thi GHS. Chúng tôi khuyến khích khách hàng và nhà phân phối tham khảo ý kiến từ cố vấn pháp lý của riêng họ liên quan đến các hoạt động cụ thể của công ty và lĩnh vực của họ.

Để biết thông tin chi tiết về quy định GHS, vui lòng truy cập trang web: http://nilp.org.vn/antoanhoachat