Product search

Hỗ trợ

Tìm kiếm sản phẩm

Để bắt đầu tìm kiếm sản phẩm, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc bấm chuột lên Ứng dụng, Thương hiệu hoặc Thị Trường. KHi danh sách sản phẩm xuất hiện, tiếp tục phân loại kết quả tìm kiếm của bạn bằng cách chọn ứng dụng, thị trường hay thương hiệu hoặc nhập thêm từ khóa cần tìm.

Để xóa đi từng mục đã chọn, bấm chuột vào nút đóng hoặc xóa tất cả các lựa chọn trong một phân loại bằng nút rác. Chỉ khi từ tìm kiếm đã xóa xong thì thay thế bằng từ tìm kiếm mới sẽ cho ra kết quả mới.

Để xóa hết những lựa chọn và bắt đầu lại từ đầu, bấm chọn “ Reset”

Nếu bạn không tìm thấy thông tin sản phẩm mà bạn đang cần tìm, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ kỹ thuật.