Chiến lược xây dựng thương hiệu mới về Keo dán của Henkel

Phương hướng xây dựng thương hiệu mới của chúng tôi sẽ giúp bạn định hướng phục vụ của chúng tôi một cách dễ dàng. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng tối ưu hóa và các giải pháp công nghệ tốt nhất nhanh và hiệu quả hơn trong tương lai.  


Loctite sẽ là thương thương hiệu của chúng tôi được thiết kế với những phải pháp về keo dán và chất bịt kín mang lại hiệu qua cao.

Các sản phẩm Bonderite đại diện cho những giải pháp công nghệ bề mặt của Henkel tạo ra lợi thế cạnh tranh của quý khách hàng trong quy trình sản xuất

TECHNOMELT sản thương hiệu của Henkel chuyên về keo dán gia nhiệt được thiết kế để mang lại kết  quả tốt nhất cho ứng dụng và quy trình sản suất

TEROSON là thương hiệu phát triển mạnh của Henkel chuyên về hàn gắn, kết dính, phủ chức năng và nối ống trong thân xe, sửa chữa và bảo trì các ứng dụng trong xe cộ

AQUENCE là thương hiệu cải tiến của Henkel, những giải pháp về keo dán nước bền vững.


* Vui lòng hãy chú ý rằng chúng tôi sẽ chỉnh sửa tên sản phẩm, nhưng sẽ không thay đổi công thức hóa học của sản phẩm hay những chi tiết kỹ thuật của sản phẩm. Thêm vào đó, mã số sản phẩm đã dùng để đặt nguyên liệu sẽ được giữ như cũ. Để tránh những tác động nhỏ nhất đối với sự thay đổi này, nhãn hàng, hóa đơn, TDS và MSDS của chúng tôi sẽ tiếp được đính kèm tên sản phẩm hiện tại tròng vòng 18 tháng tới. Tất cả những chứng nhận và chứng chỉ sẽ giữ nguyên giá trị.