Tìm kiếm RoHS

Để xác định liệu một sản phẩm của Henkel có tuân thủ quy định về hạn chế chất nguy hại (RoHS) hay không, hãy gõ vào bất cứ phần nào của tên sản phẩm hoặc mã số sản phẩm và chọn tìm kiếm. Bên cạnh đó, có thể thực hiện việc tìm kiếm bằng tên thương hiệu của sản phẩm. Sau khi tìm kiếm, nhấp chuột vào tên sản phẩm và xem bản cam kết có thể in được.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các sản phẩm tuân thủ quy định RoHS của Henkel đều được liệt kê trên trang web này. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có yêu cầu nào về RoHS cho các sản phẩm cụ thể, hoặc không tìm thấy sản phẩm bạn cần.