Dịch vụ Công nghệ Keo dính của Henkel

Chúng tôi định hướng việc kinh doanh của mình là tập trung vào nhu cầu khách hàng. Henkel là nhà cung cấp giải pháp hệ thống hoàn chỉnh. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm từ việc thiết kế, tư vấn, phát triển sản phẩm và thiết bị phân phối cho đến cách thức kiểm soát quy trình. Khi đến giai đoạn phát triển sản phẩm sáng tạo và quy trình sản xuất hiệu quả hơn, Henkel là đối tác lựa chọn của nhiều công ty hàng đầu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit a


Dịch vụ Tổng hợp > Dịch vụ Đặc biệt

Nhiều dịch vụ của chúng tôi được cung cấp tại các thị trường khác nhau.

Đối với một số thị trường, chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế riêng theo yêu cầu đặc biệt của từng vị trí ứng dụng tương ứng.